JAK DZIAŁA WIRTUALNE STUDIO

Jeszcze do niedawna stosowanie techniki wirtualnego studia było dostępne dla dużych stacji telewizyjnych, ze względu na wysoką cenę tego typu rozwiązań. Wraz z rozwojem komputerów i cyfrowej techniki przetwarzania obrazu, rozwiązania tego typu stają się coraz bardziej powszechne. Dziś mogą być używane już nie tylko w dużych stacjach telewizyjnych, ale też w stacjach lokalnych, placówkach edukacyjnych, organizacjach czy firmach. Pozwalają tworzyć  programy edukacyjne, mogą być wykorzystywane do prezentacji produktów lub przygotowywania szkoleń kadrowych, a także materiałów promocyjnych itp.

Właśnie z myślą o zaspokojeniu potrzeb tego sektora rynku powstał produkt TVS, który cechuje się bardzo dobrym stosunkiem możliwości do ceny, a jednocześnie dużym uproszczeniem interfejsu. Dzięki temu przeciętnemu operatorowi bardzo łatwo jest nauczyć się jego obsługi.

Co to jest TVS-1000/1200?

Trackless Virtual Studio System

System TVS to gotowe do użycia rozwiązanie. Klient otrzymuje kompletną stację roboczą, wraz z zainstalowanym oprogramowaniem i zamontowanymi dodatkowymi kartami wejścia/wyjścia. System oferowany jest w kilku wariantach. Najbardziej podstawowy posiada kartę z jednym wejściem HDMI i jednym wyjściem HDMI.

Zaraz po włączeniu komputera użytkownika wita oprogramowanie TVS. Ekran startowy pozwala w pełni kontrolować system, włącznie z konfiguracją i możliwością wyłączenia stacji roboczej. Z tego ekranu można natychmiast przejść do modułu emisyjnego lub edytora scenografii wirtualnego studia.

System TVS bazuje na platformie komputera PC, która jest dodatkowo wsparta przez w pełni autorskie rozwiązania sprzętowe oraz programowe. Dzięki temu połączeniu system posiada wiele funkcji, a jednocześnie jest dostępny w stosunkowo niskiej cenie. Bardzo duży wpływ na wysoką jakość produktu ma zastosowany w pełni oryginalny algorytm klucza chromatycznego, który jest realizowany za pomocą procesora GPU, z wykorzystaniem techniki shaderów. Umożliwia to uzyskanie wysokiej jakości kluczowania, czyli umieszczania żywych postaci w wirtualnym studiu.

Oprogramowanie systemu TVS składa się z pięciu modułów:

Moduł główny

 • Produkcja na żywo (PRODUCTION Live) – kontroluje emisję programu z wykorzystaniem wirtualnego studia i mediów (filmy, grafika).

Moduły pomocnicze

 • Edytor napisów Still Text – pozwala tworzyć grafikę i plansze z napisami do późniejszego wykorzystania w czasie emisji programu,
 • Edytor Virtualset Maker – służy tworzeniu i modyfikowaniu scenografii wirtualnego studia.
 • TVS News Link – informuje  użytkownika na bieżąco o promocjach i wydarzeniach związanych z systemem TVS
 • Sklep VIRTUALSET- strona Datavideo z darmowymi i płatnymi scenografiami, plikami obiektów i animacjami 3D.
 • Dodatkowo ekran startowy umożliwia konfigurowanie systemu.

Jak działa wirtualne studio?

Podstawowa zasada działania wirtualnego studia polega na tym, aby postać (np. prezentera) umieścić na tle wirtualnej scenografii. Wirtualnej, czyli nieistniejącej w rzeczywistości.  Zazwyczaj takie scenografie są generowane przez komputer jako grafika komputerowa. Dzięki temu zamiast używać drogich i często niedostępnych scenografii, można wykorzystać obrazy generowane przez komputer. Wirtualne scenografie nie mają żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wygląd i treść. Można stworzyć takie, których budowa w rzeczywistości byłaby niemożliwa albo bardzo kosztowna. Tego typu techniki są często wykorzystywane przez duże wytwórnie przy tworzeniu filmów.

Jak działa wirtualne studio?

Elementami niezbędnymi do realizacji wirtualnego studia są:

 • zielone (greenscreen) lub niebieskie (bluescreen) tło z odpowiednim zestawem oświetleniowym, który zapewni równomierne oświetlenie całej sceny,
 • kamera lub lustrzanka z wyjściem HDMI lub SDI w przypadku TVS 1200
 • system TVS-1000 lub TVS-1200.

Sygnał wideo z kamery należy podłączyć do wejścia stacji roboczej, w efekcie czego zobaczymy na podglądzie programu emisyjnego Produkcja na żywo (Production Live) sygnał przedstawiający postać na zielonym tle. Dla tego sygnału należy włączyć funkcję kluczowania i ustawić jej parametry. Kolor zielony (lub niebieski) zostanie wtedy usunięty, a postać będzie mogła być umieszczona na tle dowolnej wirtualnej scenografii generowanej przez system TVS. Najprostszą scenografią jest zdjęcie lub film, np. z panoramą miasta lub pustyni. Dzięki funkcjom dopasowania postaci można wyregulować jej skalę (wielkość) i pozycję tak, aby pasowała do użytej scenografii. Wraz z systemem TVS jest dostarczany zestaw 20 profesjonalnie przygotowanych scenografii studia (Virtual Set) o różnej tematyce, np. wiadomości, talk show, edukacja, programy dziecięce, sceny baśniowe. Gotowe scenografie posiadają możliwość modyfikacji niektórych elementów przez wstawianie własnych grafik (które stają się elementem scenografii) oraz wyświetlanie własnych filmów, obrazów czy prezentacji na wirtualnych ekranach. Każda scenografia  jest dostarczany w kilku różnych ujęciach, które można przełączać. To pozwala na szybką zmianę ujęcia studia przez co można odnieść wrażenie jakby każde z ujęć pochodziło z innej kamery ustawionej w tym studiu. Dodatkowo, w ramach wybranego studia, można używać wirtualnej kamery, tworząc przy emisji programu np. zbliżenia postaci lub ruchome panoramy we wnętrzu studia.

Sposoby emisji programu

Program tworzony na żywo w naszym systemie może być udostępniany na kilka sposobów.

 • Podstawowym wyjściem sygnału emisyjnego jest wyjście wizyjne karty systemu TVS-1000, które znajduje się z tyłu stacji roboczej. W zależności od wersji systemu może ono być gniazdem HDMI lub SDI. Parametry sygnału wysyłanego na to złącze zależą od ustawień, jakie zostaną wprowadzone przy uruchamianiu programu w module Produkcja (Production Live). Tak utworzony sygnał można wpiąć w tor emisyjny stacji, podłączyć do innych urządzeń studyjnych (np. miksera) oraz oczywiście wyświetlić na ekranie telewizora.
 • Cały realizowany program, który jest emitowany na antenie, może być jednocześnie zapisywany w formie pliku na dysku. System TVS pozwala na rejestrowanie tworzonego programu w formie pliku na wewnętrznym twardym dysku.
 • Jedna z kluczowych funkcji naszego systemu – streaming pozwala na wysyłanie emitowanego sygnału w formie internetowego strumienia danych. Dzięki tej funkcji program realizowany na żywo od razu dociera do wszystkich widzów, nawet z odległego miejsca na świecie.